هاست سی پنل پر سرعت ایران

1GB هاست سی پنل پر سرعت

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 5 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی و ماهانه
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

2GB هاست سی پنل پر سرعت

2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 6 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی و ماهانه
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

5GB هاست سی پنل پر سرعت

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 8 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی و ماهانه
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

10GB هاست سی پنل پر سرعت

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 10 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی و ماهانه
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

20GB هاست سی پنل پر سرعت

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 13 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
بک آپ گیری هفتگی و ماهانه
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.