نمایندگی هاست سی پنل آلمان

نمایندگی هاست سی پنل آلمان - 5 گیگابایت

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
ویژه طراحان وب سایت و ...

 • 5 گیگابیات کاملا SSD NVME فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 5 اکانت سي پنل مجاز
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست سی پنل آلمان - 10 گیگابایت

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
ویژه طراحان وب سایت و ...

 • 10 گیگابیات کاملا SSD NVME فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 10 اکانت سي پنل مجاز
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست سی پنل آلمان - 15 گیگابایت

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
ویژه طراحان وب سایت و ...

 • 15 گیگابیات کاملا SSD NVME فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 15 اکانت سي پنل مجاز
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
نمایندگی هاست سی پنل آلمان - 20 گیگابایت

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
ویژه طراحان وب سایت و ...

 • 20 گیگابیات کاملا SSD NVME فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 25 اکانت سي پنل مجاز
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی