سرور مجازی حرفه ای آلمان

سرور مجازی حرفه ای آلمان

سرور حرفه ای آلمان - GR-N-01

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 150GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان - GR-N-02

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 300GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان - GR-N-03

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 600GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان - GR-N-04

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 12 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 800GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان - GR-N-05

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 1000GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند