سرور مجازی اقتصادی آلمان

سرور مجازی اقتصادی آلمان

سرور اقتصادی آلمان - GR-H-01

پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 100GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان - GR-H-02

پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 150GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان - GR-H-03

پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 3 هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 300GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان - GR-H-04

پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 3 هسته سی پی یو
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 450GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان - GR-H-05

پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 64 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 700GB SATA HDD هارد شماره دو